Deskový fotoaparát Birnbaum

Malý deskový "měcháč" od firmy Emila Birnbauma z Rumburka bohužel není v příliš zachovalém stavu. Některý z mých předků jej patrně používal jako zvětšovací přístroj a tak z něj zmizel rámečkový hledáček a přibylo několik šroubků a úchytů. Také byl zničen původní papírový povrch, který kryl šrouby a otvory v těle. Fotoaparát je však stále funkční a dokonce jsem s ním pár obrázků nafotografoval, ovšem na listový film to nebylo ono a desky malých rozměrů se těžko shánějí. Kdysi jsem k němu vyrobil i kazetu na svitkový film s převíjením, ale tam zase byla rovina filmu dále od objektivu, než rovina desky, takže nebylo možné ostřit na matnici, zasunutou místo kazety. Posledních 25 let už přístroj jenom leží ve skříni ...


Jde o na svou dobu miniaturní cestovní přístroj na desky rozměru 6 x 4.5 cm. Po složení má fotoaparát i s kazetou tvar kvádru o rozměrech 96 x 67 x 37 mm  ( ! ).

Firma Birnbaum začínala v roce 1903 v Doksech a za první republiky sídlila v Rumburku. Z tohoto období pochází i zobrazený aparát, patrně z dvacátých let. Ve třicátých letech už firma vyráběla hlavně přístroje na film a po obsazení Sudet se přestěhovala do Prahy. U malých deskových přístrojů je obtížné určit přesný typ, protože byly vyráběny v malých sériích a dnes se těžko najdou dva stejné.


Jak se na správný měchový přístroj od Birnbauma sluší, je osazen anastigmatem Doxanar, v tomto případě se světelností 1:4.5 a ohniskem 75mm. A jako u většiny podobných přístrojů je v objektivu zabudována centrální závěrka Compur s časy od 1 do 1/300 sekundy a polohami "T" a "B". Závěrka dodnes odměřuje všechny časy zcela přesně.


M.P. 2005